Skolioza

Czym jest skolioza?

Określana jest jako trójpłaszczyznowe skrzywienie kręgosłupa. W rzeczywistości jest deformacją całego ciała, która w perspektywie czasu może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych (niewydolność oddechowo-krążeniowa, kostno-stawowa, itp.). Według różnych żródeł dotyka ok. 2% populacji choć wydaje się, że wynik ten jest znacznie zaniżony. W medycynie skoliozą określa się zniekształcenie wynoszące ponad 10° w płaszczyźnie czołowej (według skali Cobba).

Co wywołuje skoliozę?

Zagadnienie etiologii i patomechaniki idiopatycznych bocznych skrzywień kręgosłupa jest problemem nurtującym wielu specjalistów. Nagromadzenie bardzo licznych danych, niestety często ze sobą sprzecznych, nie pozwoliło dotychczas ustalić etiologii tego zniekształcenia. Jednak coraz więcej badaczy zaczyna obecnie interesować się przyczynami zaburzeń procesów biomechanicznych w układzie ruchu człowieka. Dysbalans mięśniowo-powięziowy, zaburzona mechanika klatki piersiowej oraz nieprawidłowe ustawienie poszczególnych części szkieletu względem siebie może prowadzić do stanów patologicznych. Kluczową rolę odgrywają w takich przypadkach przesunięcia w obrębie miednicy!

Czy można skoliozie zapobiec?

Raz w miesiącu prowadzimy konsultacje, w ramach której usuwamy przyczynę skoliozy. Następnie obserwujemy dziecko do osiągnięcia jego pełnej dojrzałości kostnej. Nasze wieloletnie badania potwierdzają skuteczność takich działań a wczesna interwencja jest najlepszym i najtańszym sposobem na „prosty” kręgosłup.

Kiedy należy wprowadzić terapię?

Jeżeli skrzywienie posiada esowatą formę (skrzywienie dwułukowe) konieczna jest seria zabiegów, podczas których (poprzez techniki manualne oraz celowane ćwiczenia) istnieje możliwość odbudowania prawidłowych funkcji biomechanicznych dziecka. Zabieg jest bezpieczny i bezbolesny a długość terapii uzależniona od wielkości kąta skrzywienia.

Jakie są główne założenia naszej pracy?

Teoria zaburzeń procesów biomechanicznych w układzie ruchu jest głównym założeniem określającym kierunek pracy w naszym Ośrodku. Do ustalenia kompleksowej terapii konieczna jest dokładna ocena: położenia kości miednicy dziecka, pomiaru długości kończyn dolnych, wzorca mięśniowo-powięziowego, mechaniki klatki piersiowej a w szczególności funkcji przepony i jej relacji w stosunku do klatki piersiowej, określenie fazy skrzywienia (jedno lub wielołukowe) oraz wielkości kątowej skrzywienia (zdjęcie RTG). W terapii wykorzystujemy techniki manualne oraz indywidualnie dobrane ćwiczenia.

Czy terapia skoliozy w Ośrodku DobreTerapie jest skuteczna?

W przypadku skolioz jednołukowych oferujemy natychmiastową, bezbolesną korekcję, dzięki której kręgosłup w krótkim czasie ustala swoje położenie względem osi. W przypadku skrzywień dwułukowych dzieci kierowane są na terapię. Skuteczność terapii uzależniona jest od wielkości skrzywienia niemniej jednak nasze wieloletnie doświadczenie potwierdza skuteczność naszych działań.

Efekty – zobacz więcej