Bóle stawów

STAW BARKOWY

Staw barkowy jest niezwykle ważny dla prawidłowego funkcjonowania człowieka. Jest najbardziej mobilnym stawem naszego organizmu. Mimo skomplikowanej konstrukcji umożliwia nam swobodne przemieszczanie kończyn górnych w przestrzeni. Jak każdy staw narażony jest na różnego rodzaju przeciążenia i urazy. Zaburzenie równowagi między poszczególnymi elementami tworzącym staw może prowadzić do ograniczenia zakresu ruchu i przede wszystkim bardzo nieprzyjemnych odczuć bólowych towarzyszących nam zarówno podczas codziennej aktywności jak i nocnego odpoczynku. Brak odpowiedniego i wcześnie rozpoczętego leczenia może w konsekwencji prowadzić do zabiegu operacyjnego jak i trwałej utraty ruchomości w tym stawie.
Najczęściej spotykane dysfunkcje stawu to: zespół ciasnoty podbarkowej, uszkodzenie stożka rotatorów, niestabilność, uszkodzenie stawu barkowo-obojczykowego, złamania czy uszkodzenia struktur naczyniowo – nerwowych. Zdarza się, że zabieg operacyjny jest jedyną alternatywą dla poprawy stanu zdrowia. Z naszego doświadczenia wynika jednak, że w większości przypadków najlepsze efekty przynosi rehabilitacja, która prowadzona odpowiednio przez wyspecjalizowanych terapeutów przynosi wymierne korzyści.

STAW KOLANOWY

Staw kolanowy jest jednym z największych stawów w ustroju człowieka. Dzięki możliwościom lokomocji poddawany jest znacznym przeciążeniom, przez co narażony jest na uszkodzenia oraz występowanie różnego rodzaju schorzeń. Do częstych obrażeń stawu można zaliczyć uraz więzadeł krzyżowych. Uszkodzenia stawu dotyczą głównie ludzi młodych, aktywnych fizycznie.
Leczenie schorzeń stawu kolanowego może odbywać się na drodze postępowania operacyjnego lub zachowawczego, jednak to właściwie przeprowadzona rehabilitacja decyduje o końcowym efekcie leczenia. Dzisiejsza fizjoterapia daje możliwość zastosowania bardzo wielu środków. Przemyślany dobór i kojarzenie metod oraz doświadczenie w ich stosowaniu dają efekty w postaci zindywidualizowanej terapii prowadzącej do dobrych wyników leczniczych. Celem rehabilitacji pooperacyjnej jest odzyskanie przez pacjenta prawidłowej ruchomości stawu kolanowego, odbudowa siły mięśniowej i koordynacji ruchowej a także prawidłowej funkcji kończyny.

STAW BIODROWY

Zmiany zwyrodnieniowe stawów należą do najczęściej spotykanych chorób i są jednym z poważniejszych problemów medycyny wieku średniego i podeszłego. Jednym z najbardziej narażonych na występowanie objawów destrukcyjnych jest staw biodrowy.
Przebieg choroby jest z reguły postępujący i doprowadzający do stanu charakteryzującego się znacznym ograniczeniem ruchomości, pogorszeniem możliwości lokomocyjnych i stałymi dolegliwościami bólowymi. Przyczyn występowania zmian zniekształcająco-wytwórczych upatruje się w przebytych urazach, w wyniku zmian martwiczych głowy kości udowej, po przebytej chorobie Perthesa i dysplazji stawu. Jednak najczęstszą i najliczniejszą grupę stanowią tzw. idiopatyczne zmiany zwyrodnieniowe stawu biodrowego. W rzeczywistości jest to zespół czynnościowych zaburzeń stawu biodrowego biorący swój początek w zakłóceniu położenia środka ciężkości ciała upośledzającego biomechanikę aparatu ruchowego. Do określenia przyczyn oraz ustalenia efektywnej terapii niezbędne jest szczegółowe badanie kliniczne oraz zdjęcie RTG. Staw biodrowy jest „bardzo wdzięcznym” stawem do prowadzenia rehabilitacji. Oczywiście najlepsze efekty otrzymujemy w przypadku braku zmian strukturalnych w jego obrębie (widocznych w obrazie RTG). Należy pamiętać, iż okres w którym dochodzi do tych zmian jest bardzo odległy od momentu występowania pierwszych dolegliwości bólowych (kilka, kilkanaście lat!). Z tego względu bardzo istotna jest wczesna interwencja, dzięki której bardzo szybko można odbudować prawidłowe funkcje stawu.